user_mobilelogo

Met de oprichting van Oorlogsmuseum Eyewitness hebben mijn echtgenote Estelle en ik sinds 2013 willen bijdragen aan educatie over de Tweede Wereldoorlog. We waren verguld met de alsmaar groeiende belangstelling voor het museum.

Maar zoals bekend hadden we ook met enkele stevige tegenvallers te kampen. De inbraak in 2020 ging niet in de koude kleren zitten en de pandemie gaf de hele wereld, en dus ook ons, een flinke extra knauw.

Daardoor zijn in toenemende mate twijfels ontstaan of we op afzienbare termijn de bezoekersaantallen kunnen halen die het mogelijk maken om het museum substantieel te laten groeien. Vanuit de huidige exploitatie kunnen de daarvoor noodzakelijke investeringen niet bekostigd worden. Daarnaast is verdere doorontwikkeling van het museum op de huidige locatie slechts in beperkte mate mogelijk gebleken.

Al met al heeft dit ons doen besluiten om onze museale activiteiten in de loop van 2022 te stoppen. We betreuren die keuze zeer, maar denken niettemin een gezonde afweging te hebben gemaakt.

We zijn verheugd dat een substantieel deel van de collectie zal worden overgenomen door het grootste oorlogsmuseum van Nederland: Oorlogsmuseum Overloon!

Een logisch moment voor het definitief sluiten van het museum is het einde van het hoogseizoen, per 1 oktober 2022. Mocht er aanleiding zijn om dit moment te vervroegen, dan zal dit tijdig bekend gemaakt worden.

Tot slot een oprecht woord van dank aan iedereen die het museum in de afgelopen jaren een warm hart heeft toegedragen!

Wim Seelen,

directeur.

Oorlogsmuseum Eyewitness is een museum in Beek, Zuid-Limburg.
Koop een cadeaubon van oorlogsmuseum Eyewitness, een leuke verrassing!
Kortom: een museum met een verhaal!

 

Met een gedurfd en eigentijds concept laten we de bezoeker van Eyewitness ooggetuige zijn van de Europese geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. In 13 diorama’s worden met 150 levensechte mannequins en originele attributen verschillende oorlogsscènes uitgebeeld.

De Duitse parachutist August Segel, fictief hoofd- personage van het museum, neemt de bezoeker mee langs de belangrijkste fronten in Europa. Middels brieven naar het thuisfront kunt u zijn verhaal volgen.

Met een indrukwekkende film, foto’s, iPads met achtergrond- informatie en geluidseffecten willen we alle zintuigen prikkelen. De collectie bestaat uit een zeer uitgebreide verzameling van louter originele attributen en uniformen. Eyewitness laat ook een aantal topstukken zien die zelden of nooit aan het publiek zijn getoond.

Kortom: een museum met een verhaal!

Bron: Oorlogsmuseum Eyewitness

logo eyewitness
Adres: Maastrichterlaan 45, 6191 AB Beek